En del af Odsherred Kommune
Aktive Fællesskaber - Samskabelsesproces

Samskabelsesprocessen i projekt Aktive Fællesskaber er sat i gang. Det skete til den første af tre workshops for borgere den 7. juni. Til workshoppen deltog en gruppe af borgere fra Odsherred Kommune for at drøfte udfordringer i forbindelse med at fastholde en fysisk aktiv livsstil efter endt kommunalt forebyggelsestilbud. I forlængelse heraf mødtes også relevante aktører fra kommunen og fra lokale patient- og motionsforeninger til deres første af tre workshops d. 14. juni.

Læs mere om borgerworkshoppen i artiklen fra Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium her og om aktørworkshoppen her.

Alle input fra workshoppen med borgerne blev samlet og fremlagt på aktørworkshoppen den 14. juni, hvor kommunen og civilsamfundsaktører mødtes for at drøfte, hvilke udfordringer de oplever i forbindelse med at bygge bro fra kommunale forebyggelsestilbud til civilsamfundets motionstilbud. På workshoppen den 14. juni deltog også fire borgerrepræsentanter, som ligeledes deltog på workshoppen den 7. juni.
Til august og september vil borgere, kommunale aktører og civilsamfundsaktører igen samles med henblik på først at komme med input til ideer og ønsker til brobygning, dernæst for at bidrage til at nedbryde ideer og ønsker til konkrete indsatser, som derefter skal afprøves og evalueres.