En del af Odsherred Kommune
Specialtandpleje
specialtandpleje

Du kan bruge specialtandplejen, hvis du er sindslidende eller er psykisk udviklingshæmmet.

Du skal have en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse. Og du skal være ude af stand til at bruge de praktiserende tandlæger, den kommunale børne- og ungdomstandpleje eller omsorgstandplejen.

Du skal bo i Odsherred Kommune.

Egenbetaling

Egenbetaling i 2018 er maks. 1.935 kr. Egenbetalingen reguleres 1. januar hvert år.

Du skal betale efter tandbehandlingen. Vi opkræver betaling hvert kvartal, hvis du har været til tandlæge. Når du har nået den maksimale egenbetaling, får du ikke flere regninger dette år. Se eksemplet:

Tandbehandling 20.2.2018 på 600 kr., opkræves efter den 1.4.2018
Tandbehandling 25.5.2018 på 1500 kr.
Din betaling i 2018 er nu 2.100 kr. Dette overstiger egenbetalingen, derfor opkræver vi kun 165 kr. i kvartalet efter, dvs. efter den 1.7.2018. (Differencen mellem max. betaling 1.935 kr. og 2.100 kr.)

Søg om specialtandpleje

Kontakt Administrativt Team på 59 66 56 00.

Hvis visitatoren vurderer, at du er indenfor målgruppen til at komme med i ordningen, sender vi et ansøgningsskema til dig.