En del af Odsherred Kommune
Specialtandpleje
specialtandpleje

Du kan bruge specialtandplejen, hvis du er sindslidende eller er psykisk udviklingshæmmet.

Du skal have en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse. Og du skal være ude af stand til at bruge de praktiserende tandlæger, den kommunale børne- og ungdomstandpleje eller omsorgstandplejen.

Du skal bo i Odsherred Kommune.

Egenbetaling

Egenbetaling i 2018 er maks. 1.935 kr. Egenbetalingen reguleres 1. januar hvert år.

Du skal betale efter tandbehandlingen. Vi opkræver betaling hvert kvartal, hvis du har været til tandlæge. Når du har nået den maksimale egenbetaling, får du ikke flere regninger dette år. Se eksemplet:

Tandbehandling 20.2.2018 på 600 kr., opkræves efter den 1.4.2018
Tandbehandling 25.5.2018 på 1200 kr.

Du har nu betalt 1.800 kr. i 2018. 

Næste behandling koster 300 kr. Nu er du blevet behandlet for 2.100 kr. Men da du allerede har betalt 1.800 kr. og kun skal betale 1.935 kr. i alt, vil den næste regning lyde på 135 kr.

Hvis du efterfølgende bliver behandlet, vil du ikke blive opkrævet egenbetaling, før end ved årsskiftet, hvor egenbetalingen starter forfra.

Søg om specialtandpleje

Kontakt Administrativt Team på 59 66 56 00.

Hvis visitatoren vurderer, at du er indenfor målgruppen til at komme med i ordningen, sender vi et ansøgningsskema til dig.