En del af Odsherred Kommune
Specialtandpleje
specialtandpleje

Du kan bruge specialtandplejen, hvis du er sindslidende eller er psykisk udviklingshæmmet.

Du skal have en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse. Og du skal være ude af stand til at bruge de praktiserende tandlæger, den kommunale børne- og ungdomstandpleje eller omsorgstandplejen.

Du skal bo i Odsherred Kommune.

Egenbetaling

Egenbetaling i 2017 er maks. 1.895 kr. Egenbetalingen reguleres 1. januar hvert år.

Du skal betale efter tandbehandlingen. Vi opkræver betaling hvert kvartal, hvis du har været til tandlæge. Når du har nået den maksimale egenbetaling, får du ikke flere regninger dette år. Se eksemplet:

Tandbehandling 20.2.2017 på 600 kr., opkræves efter den 1.4.2016
Tandbehandling 25.5.2017 på 1500 kr.
Din betaling i 2017 er nu 2.100 kr. Dette overstiger egenbetalingen, derfor opkræver vi kun 205 kr. i kvartalet efter, dvs. efter den 1.7.2017.

Søg om specialtandpleje

Kontakt Folkesundhed & Administration på 59 66 56 00.

Hvis visitatoren vurderer, at du er indenfor målgruppen til at komme med i ordningen, sender vi et ansøgningsskema til dig.